MC-6-250

Kỹ thuật cấy lúa

1. Thời vụ cấy Tùy từng địa phương, tùy từng giống lúa mà thời điểm cấy khác nhau. 2. Chuẩn bị ruộng cấy – Về phân bón: Vụ xuân năm nay mất ải nên cần tăng lượng phân bón. Mặt khác, rơm rạ chưa kịp phân giải, nên cần bón  một số loại phân vi…

Read More
iyg1443688122

Kỹ thuật đốn chè

1. Đốn tạo hình      Nương chè có 70 % số cây cao 65 – 70 cm, đường kính gốc 1,0 cm trở lên  Lần 1: Khi cây chè 2 tuổi, đốn thân chính cách mặt đất 12 – 15 cm, đốn cành cách mặt đất 30 – 35 cm.  Lần 2: Khi chè 3 tuổi,…

Read More